NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

31.07.2023.

Jūlija mēnesī “Digitālo prasmju centrā” 245 izglītojamie ir noslēguši apmācības kādā no izglītības programmām, kuras tika piedāvātas projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.kārtas ietvaros un saņēmuši apliecības, kas apliecina profesionālas pilnveides izglītības programmas apguvi 160 stundu apjomā. Kopumā mācības noslēgušās jau 10 mācību grupās.

Tuvākajā laikā vēl 10 grupās vairāk nekā 230 izglītojamie uzsāks mācību procesu piedāvātajās izglītības programmās “Foto un video tehnikas digitālā satura veidošanā”, “AutoCad pamati (projektēšanā un dizainā)”, “3D printera lietošanas pamati”.

30.06.2023.

Jūnijs mūsu mācību centrā ir bijis aktīvs mēnesis- projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.kārtas ietvaros mācības jau uzsākušas 320 personas, kuras pilnveido esošās un apgūst jaunas zināšanas, kopumā 13 mācību grupās sekojošās izglītības programmās:

  • 3D printera lietošanas pamati (160h);
  • AutoCad pamati (projektēšanā un dizainā) (160h);
  • Foto un video tehnikas digitālā satura veidošanā (160h);

Tuvākajā laikā vēl vairāk nekā 230 izglītojamie uzsāks mācību procesu mūsu mācību centrā. Pirms mācību uzsākšanas tiek veikta izglītojamo zināšanu pārbaude un to izvērtēšana mācību programmas prasību atbilstībai. Devītās kārtas mācību piedāvājums piedāvā iespēju nodarbinātajiem profesionālo pilnveides izglītības programmas ar mērķi uzlabot nodarbināto digitālās prasmes. Mācības šobrīd notiek attālināti, tas dod iespējas lielākam skaitam izglītojamo piedalīties apmācībās no visas Latvijas.

18.05.2023.

Noslēgusies pieteikšanās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem 9. kārtā, kas primāri ir vērsta uz nodarbināto ar zemu izglītības līmeni iesaisti kādā no izglītības programmām.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. Izglītības programmās varēja pieteikties jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz Eiropas Savienības fondi un valsts. Piesakoties kādā profesionālās pilnveides izglītības programmām strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācību pieaugušajiem 9. kārtas piedāvājumā bija iespējams izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām, lai dotu iespēju apgūtu digitālās prasmes galvenokārt nodarbinātajiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni. Apgūt digitālās prasmes 9. kārtā piedāvāja 44 izglītības iestādes visā Latvijā. Kopumā VIAA saņēmusi vairāk nekā 11 000 pieteikumus.

Jaunu prasmju apgūšana ir nozīmīgs solis nodarbināto konkurētspējas veicināšanā, tādējādi ļaujot savlaicīgi parūpēties par savām pozīcijām darba tirgū. Esam pateicīgi par lielo interesi apgūt digitālās prasmes mūsu mācību centrā. Esam saņēmuši vairāk kā 800 pieteikumus 4 izglītības programmās:

  • 3D printera lietošanas pamati (160h);
  • AutoCad pamati (projektēšanā un dizainā) (160h);
  • Foto un video tehnikas digitālā satura veidošanā (160h);
  • IT prasmes darba procesa nodrošināšanai (160h).

Mācību centra piedāvātā profesionālās pilnveides programma “Foto un video tehnikas digitālā satura veidošanā” bija viena no pieprasītākajām, saņemti vairāk kā 580 pieteikumi.

Šobrīd notiek informācijas apkopošana un tuvākajā laikā "Digitālo prasmju centrs" uzsāk saziņu ar izglītojamiem, lai vienotos ar izglītojamajiem par attiecīgo mācību uzsākšanu. Vēršam uzmanību, ka ērtai un drošai dokumentu parakstīšanai attālināti, aicinām savlaicīgi nokārtot drošu elektronisko parakstu (to var iegūt bez maksas, vairāk www.eparaksts.lv). Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota jau šī gada jūnija mēnesī,

Plašāka informācija par piedāvātajām mācību programmām pieejama šeit. Papildus informācija pa tālruni  6 692 32 33, vai rakstot uz e-pastu info@dpc.lv.a