NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Digitālo prasmju centrs” piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001

Apgūstot kādu no mācību centra piedāvātajām profesionālās pilnveides programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesionālās pilnveides apliecību, dalībniekiem jāmaksā tikai 10% līdzmaksājums, 90% sedz ES fondi un valsts.

Mācībām 7. kārtā šī projekta ietvaros var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību,
 • vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem var ikviens nodarbinātais divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk, kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

27.01.2022

Līdz 24. februārim iespējams pieteikties dalībai ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtā. Plašāka informācija par pieteikšanos un piedāvātajām mācību programmām pieejama šeit

7. kārtā mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

·         vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

·         ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

·         jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Saskaņā ar 2022. gada 19. janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/19 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādi “Digitālo prasmju centrs” 7. kārtā piedāvā apgūt kādu no 6 profesionālās pilnveides izglītības programmām:

 • 3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē;
 • AutoCad (projektēšanā un ražošanā);
 • Robotu prototipēšanas un programmēšanas pamati;
 • Viedo tehnoloģiju izmantošana dārzkopībā;
 • Foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū;
 • Informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Plašāka informācija par piedāvātajām mācību programmām pieejama šeit. Papildus informācija pa tālruni  6 692 32 33, vai rakstot uz e-pastu info@dpc.lv.

11.03.2022

Noslēgusies pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001", kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), 7. kārtā. Plānotais apmācību sākums 7. kārtā: š.g. marts- maijs.  Esam saņēmuši 2274 personu pieteikumus 6 programmās:

 • 3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē (277 pieteikumi);
 • AutoCad (projektēšanā un ražošanā) (113 pieteikumi);
 • Robotu prototipēšanas un programmēšanas pamati (76 pieteikumi);
 • Viedo tehnoloģiju izmantošana dārzkopībā (26 pieteikumi);
 • Foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū (737);
 • Informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes (1045 pieteikumi).

 No 7. marta notiek informācijas apkopošana un "Digitālo prasmju centrs" uzsāk saziņu ar izglītojamiem, lai vienotos ar izglītojamajiem par attiecīgo mācību uzsākšanu, notiek darbs pie mācību grafiku izstrādes, mācību līgumu un rēķinu par mācību līdzmaksājumu 10% apmērā no mācību maksas sagatavošanas. Martā vairāk nekā 990 personas plāno uzsākt mācības 45 grupās  sekojošās izglītības programmās:

 • AutoCad (projektēšanā un ražošanā);
 • Robotu prototipēšanas un programmēšanas pamati;
 • Informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes.

Vēršam uzmanību, ka ērtai un drošai dokumentu parakstīšanai attālināti, aicinām savlaicīgi nokārtot drošu elektronisko parakstu (to var iegūt bez maksas, vairāk www.eparaksts.lv).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar "Digitālo prasmju centru" pa tālruni 6 692 32 33, vai rakstot uz e-pastu info@dpc.lv.

20.04.2022.

Aprīlis mūsu mācību centrā ir bijis aktīvs mēnesis- 2022. gada aprīlī projekta Nr.  8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros mācības jau uzsākušas vairāk  nekā 1340 personas, kuras pilnveido esošās un apgūst jaunas zināšanas, kopumā 60 mācību  grupās sekojošās izglītības programmās:

 • 3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē;
 • AutoCad (projektēšanā un ražošanā);
 • Robotu prototipēšanas un programmēšanas pamati;
 • Foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū;
 • Informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes.

Tuvākajā laikā vēl vairāk nekā 560 izglītojamie uzsāks mācību procesu mūsu mācību centrā. Pirms mācību uzsākšanas tiek veikta izglītojamo zināšanu pārbaude un to izvērtēšana mācību programmas prasību atbilstībai. Septītās kārtas mācību piedāvājums ir balstīts uz darba tirgū aktuālas profesijas apguvi un profesionālo pilnveidi ar mērķi uzlabot nodarbināto profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un uzlabot nodarbināto digitālās, inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī mākslas nozares dizaina un radošās industrijas sektora kompetences. Mācības notiek attālināti, Zoom.us un MS Teams platformās.

26.05.2022.

Maijs “Digitālo prasmju centrā” bijis ļoti darbīgs- mēnesi noslēdzam ar 1045 profesionālās pilnveides apliecību izsniegšanu, kuras saņēmuši izglītojamie aprīļa un maija mēnesī. Mācības aprīļa un maija mēnesī ir noslēgušās 48 grupās. Tiek apstrādātas izglītojamo aptaujas anketas, kurs izglītojamiem bija iespēja novērtēt sadarbību ar mūsu mācību centru. Tuvākajā laikā vēl 3 grupās vairāk nekā 60 izglītojamie uzsāks mācību procesu izglītības programmā “Foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū”.

12.0.2022.

Jau kopš marta mēneša profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Digitālo prasmju centrs” veiksmīgi īstenoja attālinātās apmācības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001) 7. kārtas ietvaros. Tika īstenotas mācības piecās izglītības programmās: 3D printera lietošana drukas, robotikas, AutoCad (projektēšanā un ražošanā), Robotu prototipēšanas un programmēšanas pamati, Foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū, Informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes.

Jauna pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tika atklāta 2022.gada 27.janvārī. Liels pieteikumu skaits saņemts profesionālās pilnveides izglītības programmās, kuru vidū populārākās bija arī informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes un foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem varēja izvēlēties kādu no projektā piedāvātajām 800 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilga līdz 2022.gada 24.februārim tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Digitālo prasmju centrs” 7. kārtā uzņēma lielu skaitu izglītojamo ar vairākām paralēlajām grupām, katrā no piedāvātajām mācību programmām. Vislielākā interese šajā reizē bija par profesionālās pilnveides izglītības programmām “Informācijas digitālizācijas un publicēšanas metodes”, kur tika atvērtas 46 grupas un “Foto un video pamati digitāla produkta izstrādei un virzīšanai tirgū”, kur tika atvērtas 22 grupas.

Projekta dalībniekiem bija iespēja izvēlēties kādu no dienas vai vakara mācību grupām, lai pilnveidotu esošās vai iegūtu jaunas zināšanas. Programmās bija daudz praktisko nodarbību, kas palīdzējai izglītojamiem nostiprināt nodarbībās gūtās zināšanas, attīstot aizvien jaunas kompetences, kuras prakstiski izmantot savā ikdienas darbā!

No 2022. gada 28. martam līdz 5. augustam projekta ietvaros vairāk nekā 1900 izglītojamie ir noslēguši apmācības mācību centrā un saņēmuši apliecības, kas apliecina profesionālas pilnveides izglītības programmas apguvi 160 stundu apjomā. Mācībām varēja pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Mācību grupās tika uzņemtas personas no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Šajā kārtā mācības notika tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, nodarbinātiem bija rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Mācību process ir augsti novērtēts un izglītojamiem tiek saglabāta pieeja mūsu digitālajiem mācību materiāliem. Vērtēšanā tiek izmantota vērtību skala no 1-5.

 • Vai Jums ir viss skaidrs par mācību procesu, kā tas notiks un kur jautāt pēc palīdzības? (4.85)
 • Vai esat apmierināti ar lekcijas saturu? (4.92)
 • Vai mācībspēka uzdotais ir saprotams un no lekcijas iegūtajām zināšanām izpildāms? (4.89)
 • Vai tehniski ar pieslēgšanos lekcijai bija problēmas? Vai bija vajadzīgs atbalsts? (4.73)
 • Vai Jums pieejamie mācību materiāli ir pietiekami, lai apgūtu apskatīto tēmu? (4.80)