NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

ESF PROJEKTS «NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

02.08.2021

6. Mācību kārtā mācību centrs ir saņēmis  pieteikumus:

  • Programmā Digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai ir saņemti 1492 pieteikumi
  • Programmā Datu analīze un pārskatu sagatavošana ir saņemti 40 pieteikumi
  • Programmā AutoCad (projektēšanā un ražošanā) ir saņemti 135 pieteikumi
  • Programmā 3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē ir saņemti 292 pieteikumi

Ir veikta izglītojamo zināšanu pārbaude un to izvērtēšana mācību programmas prasību atbilstībai. Tuvākajā laikā mācību centrs ir gatavs uzsākt apmācību pirmajam 25 mācību grupām.

01.09.2021

Ir pabeigta mācību grupu komplektēšana. Pašlaik vairāk nekā 60% no pieteikumiem ir apstrādāti un 35% no izglītojamie ir uzsākuši savas mācības 4 izglītības programmas.  

Katrs izglītojamais piedalās regulārajā mācību procesa izvērtēšanā.

Pašlaik mēs apstradājam 340 anketas, kurs izglītojamiem bija iespēja novērtēt sadarbību ar mūsu mācību centru izmantojot skalu no 1 līdz 5.

  • Vai Jums ir viss skaidrs par mācību procesu, kā tas notiks un kur jautāt pēc palīdzības?      4.91
  • Vai esat apmierināti ar lekcijas saturu?   4.71
  • Vai mācībspēka uzdotais ir saprotams un no lekcijas iegūtajām zināšanām izpildāms?        4.84
  • Vai tehniski ar pieslēgšanos lekcijai bija problēmas? Vai bija vajadzīgs atbalsts?    4.26
  • Vai Jums pieejamie mācību materiāli ir pietiekami, lai apgūtu apskatīto tēmu?     5

Tuvākajā laikā vēl vairāk nekā 500 izglītojamie uzsāks mācību procesu mūsu 4 izglītības programmās.  

15.09.2021

Pašlaik 482 izglītojamie ir noslēguši apmācības procesu mūsu mācību centrā. Mācību process ir augsti novērtēts un izglītojamiem tiek saglabāta pieeja mūsu digitālajiem mācību materiāliem. Pašlaik tiek gatavotas apliecības, kas apliecina profesionālas pilnveides izglītības programmas apguvi. 

08.10.2021

Ir noslēgusies mācību grupas komplektēšana un visi izglītojamie kas izpildīja projekta un mācību centra prasības ir gatavi uzsākt mācību procesu. Četras profesionāli pilnveides izglītības programmās mēs esam noslēguši līgumus ar 1818 izglītojamiem. 141. personā nav izturējusi atlasi vai nav parakstījusi sadarbības mācību līgumu.

Atgādinām, ka mācību procesa kvalitāte regulāri tiek uzraudzīta un mūsu izglītojamie novērtē mācību procesu katras lekcijas noslēguma. Mācību centra atbalsta metodiskā komanda regulāri pārbauda mācību stundas kvalitāti ar mērķi nodrošināt austāko kvalitāti un labākas zināšanas mūsu izglītojamiem.

15.10.2021

Pašlaik projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas apmācību ir pabeiguši vairāk nekā 500 izglītojamie. Ir veikta absolventu anketēšanu par mācību pieredzes novērtējumu. 

Pārliecinoši lielākā daļa no respondentiem jeb 95% atzina, ka ir apmierināti ar izvēlētajā izglītības programmā iegūtajām zināšanām, savukārt 90% apmācāmo norādīja, ka izglītības programma atbilda viņu sākotnējam priekštatam par tās saturu.

Līdzīgs atbilžu īpatsvars vērojums arī uz citiem anketas jautājumiem. Ar mācību materiālu kvalitāti (prezentācijām, darba lapām un citiem materiāliem) bija apmierināti 96% absolventu, ar mācību norises organizāciju, tostarp materiālu pieejamību, nodarbību sarakstiem, aktualitātēm u.c. – 94%, bet ar mācību tempa apguves tempa piemērotību – 89%. Savukārt 85% respondentu apstiprināja, ka ir apmierināti ar mācību grupas zināšanu un prasmju līmeņa piemērotību.

Augstu novērtējumu absolventu vidū saņēmuši arī mūsu pasniedzēji. 93% apjaujas dalībnieku atzīmēja, ka ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pasniedzēju darbu, tai skaitā mācību tēmu un uzvedumu skaidrumu, kā arī jautājumiem uz atbildēm.

Balstoties uz pozitīvo novērtējumu (vidēji 91%) mācību procesam, saturam, organizācijai un pasniedzējiem varam secināt, ka pārliecinošs vairākums apmācāmo bija izvēlējušies pareizo mācību programmu, kurā, iespējams, nākotnē varēs sevi profesionāli realizēt. Tāpat priecē augstais pedagogu darba novērtējums.

Projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācības 90-95% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums.

09.12.2021

No 2021. gada 2. augusta līdz 2. decembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros mācību centrā vairāk kā 1750 izglītojamie ir noslēguši apmācības procesu un saņēmuši apliecības, kas apliecina profesionālas pilnveides izglītības programmas apguvi.