Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Programmas mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par finanšu datu analīzi un attīstīt prakstiskas iemaņas tās veikšanā, izmantojot dažādus analītikas rīkus. Veidot izpratni par finanšu datu pārskatu, budžeta veidošanu un tā pielāgošanu dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanu, izmantojot dažādu lietojumprogrammatūru funkcijas (Excel, Google Sheets). Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par datu analīzes un pārskatu sagatavošanas rīkiem un metodēm. Apgūt datu importēšanas un eksportēšanas metodes un rīkus datu analīzes un statistikas iegūšanai.

Programmas stundu skaits - 160 stundas

Teorija: 68 stundas (no kurām 44 stundas ir neklātiene).. Praktiskie darbi: 88 stundas (no kurām 58 stundas ir neklātiene).

Mācību maksa vienam dalībniekam

Kopējā mācību maksa ir 512,00 EUR. Izmantojot VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” sniegto līdzfinansējumu, 90% (460,80 EUR) tiek segti no projekta finanšu līdzekļiem un 10% (51,20 EUR) sedz pats nodarbinātais.

Izglītības programmas īstenošanas periods

Nodarbības notiek vienu (trešdienās) vai divas (pirmdienās, ceturtdienās vai otrdienās, piektdienās) reizes nedēļā. Provizoriskais nodarbību laiks 18.00 – 21.00 (4 akadēmiskās stundas). Izglītības programmas īstenošanas periods 6-8 nedēļas.

Sasniedzamais digitālo kompetenču līmenis

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais sasniedz digitālās kompetences (DigComp 2.1) 4. līmeni: spēj organizēt datu, informācijas un satura meklēšanu digitālajā vidē; uzrādīt to, kā piekļūt šiem datiem, informācijai un saturam, un navigēt starp tiem; organizēt personīgos meklēšanas paņēmienus.

MĀCĪBU PROGRAMMA

Mācību priekšmeti

Pārbaudījuma veids

Stundu skaits

Klātiene

(kontaktstundas)

Neklātiene, t.sk., e-vidē

Kopā

Teorija

Praktiskās mācības

Teorija

Praktiskās mācības

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Profesionālie mācību priekšmeti

Informācijas iegūšana un uzglabāšana

Ieskaite

4

1

6

5

16

Teksta apstrāde digitālajā vidē

Ieskaite

9

5

12

24

50

Datu apstrāde digitālajā vidē

Ieskaite

7

12

14

26

59

Digitālas prasmes darba organizēšana

Ieskaite

5

5

12

11

33

Noslēguma pārbaudījums

Eksāmens

2

-

-

-

2

Kopā

27

23

44

66

160

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:

  • Apgūs iemaņas darbā ar lielu datu apjomu.
  • Apgūs analīzes rīku komplekta izmantošanu salikto datu analīzes vajadzībām. 
  • Apgūs datu analīzes un vizualizācijas rīkus.
  • Pratīs formulēt un analītiski aprakstīt uzkrātos datus.
  • Pārzinās datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas.
  • Pārzinās vaicājuma veidošanas metodes un datu atlases iespējas no datubāzes.
  • Pārzinās informācijas pārraides standartus.
  • Pārzinās datu apstrādes darbības ciklu un spēs to pielietot praksē.
  • Pilnveidos kompetenci finanšu datu iegūšanā un sagatavošanā.