Angļu valoda iesācējiem un ar priekšzināšanām

Angļu valoda iesācējiem un ar priekšzināšanām

Piedāvājam iespēju mācīties angļu valodu gan iesācējiem, gan tiem, kuri vēlas uzlabot savas angļu valodas zināšanas! Agūsti angļu valodu online, neizejot no savas komforta zonas- ar svešvalodas palīdzību vari atvērt pasauli un jaunas iespējas.

Angļu valoda ir visizplatītākā vai vismaz otrā populārākā valoda pasaulē. Arī Latvijā angļu valodas zināšanām ir nozīmīga loma, lai pakāptos pa karjeras kāpnēm vai gūtu jaunus iespaidus, iepazīstot pasauli. Angļu valoda ir datoru un tehnoloģiju valoda, varēsi lasīt grāmatas un skatīties filmas oriģinālvalodā. Angļu valodai ir lielas iespējas, turklāt apgūt šo valodu ir salīdzinoši viegli.

Nāc pie mums apgūt angļu valodu iesācēja līmenī, angļu valodu ceļojumiem vai darba vajadzībām pie labākajiem svešvalodas skolotājiem! Piedāvājam apgūt angļu valodu A1 līdz B2 līmenim.

Kursu pamatā ir Eiropas Padomes dokumentā ” Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” aprakstītā zināšanu līmeņa sistēma. (A1, A2, B1, B2, C1, C2, kur A1 ir viszemākais līmenis un C2 – visaugstākais). Šie valodu līmeņi definē un izskaidro, kādi ir mutvārdu un rakstveida izteiksmes un izpratnes līmeņi angļu valodā, pēc tās vadās daudzviet pasaulē, nosakot valodas apguves līmeņus no A1 līdz C2. Studentiem vai cilvēkiem, kuriem jāpierāda angļu valodas zināšanas, lai studētu, strādātu vai pieteiktos stipendijai ārzemēs, CEFR ļauj salīdzināt eksāmenos iegūtās atzīmes vai līmeni ar izglītības prasībām dažādās institūcijās vai starptautiskos uzņēmumos.

Piedāvājam izanalizēt smalkāk, kādi ir angļu valodas līmeņi un noteikt, kuram no tiem atbilst jūsu zināšanas, kādas zināšanas iegūsiet un kā attīstīsiet valodas pamatprasmes (lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu) katrā zināšanu līmenī, lai varētu pielietot valodu!

Angļu valodas līmenis A1 (pamatzināšanas)

Kursu uzsākot, nav nepieciešamas svešvalodas zināšanas.

Nodarbībās mācīsieties lasīt, rakstīt un pareizi izrunāt jaunos vārdus, ievērojot uzsvaru un intonāciju.

Prot saprast un lietot pazīstamus ikdienas izteicienus un ļoti vienkāršas frāzes, kas vērstas uz konkrēta veida vajadzību izteikšanu.

Spēj dalīties ar svarīgāko personisko informāciju- aizpildīsiet veidlapas, anketas, rakstīsiet apsveikumus un novēlējumus, izmantojot vienkāršas valodas konstrukcijas.

Var iepazīstināt ar sevi un citiem, kā arī uzdot un atbildēt uz jautājumiem par personas datiem, piemēram, dzīvesvietu, aizpildīt vienkāršas anketas.

Spēj izlasīt vienkāršas norādes. Var sazināties, ja otrs runā lēni un skaidri un ir gatavs palīdzēt, izsakot īsas un populāras frāzes.

Angļu valodas līmenis A2 (zemākas par vidējo līmeni)

Jūs mācīsieties pastāstīt par sevi, savu ģimeni un draugiem, dzīvesvietu, vaļaspriekiem un interesēm, izglītību, pagātnes notikumiem un pasākumiem. Jūs lasīsiet vienkāršus personīgus vēstījumus un vēstules, lietošanas pamācības, īsus aprakstus par ikdienišķām situācijām.

Spēj jau pilnīgāk saprast teikumus un bieži lietotus izteicienus, kas saistīti ar vissvarīgākajām jomām (piemēram, informācija par personību un ģimeni, iepirkšanos, vietējo ģeogrāfiju, nodarbinātību, ceļošanu).

Var sazināties un iesaistīties vienkāršos rutīnas uzdevumos, kuros nepieciešama tieša informācijas apmaiņa par pazīstamiem un ierastiem jautājumiem.

Prot vienkāršā izteiksmē aprakstīt savas pieredzes, tuvākās vides aspektus un galvenos jautājumus jomās, kurās tas ir nepieciešams.

Spēj uzrakstīt vieglas uzbūves vēstuli par ikdienišķām tēmām, skatās tv pārraides, kuras daļēji saprot.

Angļu valodas līmenis B1 (vidējas zināšanas)

Mācīsieties izteikt savu viedokli un sniegt padomu par kādu zināmu tēmu, saprast instrukcijas un publiskos paziņojumus, aprakstīt ikdienas aktivitātes, atvainoties un paust dažādas emocijas un nodomus.

Spēj saprast lielāko daļu runu par pazīstamiem jautājumiem, ar kuriem regulāri nākas saskarties darbā, skolā, atpūtā utt.

Var tikt galā ar lielāko daļu situāciju, kas var rasties, ceļojot apgabalā, kurā runā attiecīgajā valodā.

Prot izveidot vienkāršu saistītu tekstu par pazīstamām vai personiski interesējošām tēmām.

Ir spējīgs aprakstīt pārdzīvojumus un notikumus, sapņus, cerības un ambīcijas un īsi sniegt argumentus un skaidrojumus saviem viedokļiem un plāniem.

Saprot sacīto arī audio materiālos bez vizuālajiem uzskates līdzekļiem.

Angļu valodas līmenis B2 (augstākas zināšanas par vidējo līmeni)

Šī kursa ietvaros paredzēti daudzveidīgi lasīšanas uzdevumi, piemēram, īsi stāsti, daiļliteratūras fragmenti, dzeja, raksti masu medijos, kā arī tēmas diskusijām par sabiedrību, ekonomiku, mākslu, literatūru, mūziku, kino u.tml.

Spēj saprast sarežģīta teksta galvenās idejas gan par konkrētām, gan abstraktām tēmām, tostarp tehniskas diskusijas savā specializācijas jomā.

Var mijiedarboties ar strukturētu runas plūdumu un spontanitāti, kas padara kvalitatīvu saziņu ar cilvēkiem, kam tā ir dzimtā valoda, bez spriedzes nevienai pusei.

Prot izveidot skaidru, detalizētu tekstu par plašu tēmu loku un izskaidrot viedokli par aktuālu jautājumu, sniedzot dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus.

Māk manipulēt ar dažādiem tekstiem kā rakstot, tā runājot. Teikumu uzbūve atbilst gramatikas loģikas principiem.