3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē

3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē

Programmas mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par 3D printera lietošanas iespējām drukas un mediju tehnoloģiju nozarē. Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes 3D izdrukas pilna cikla nodrošināšanai, kas ietver sevī 3D modeļa veidošanas metožu un rīku apskatu, 3D modeļa sagatavošanu izdrukai un 3D printera uzbūves metodes.

Programmas stundu skaits - 160 stundas

Teorija: 61 stundas (no kurām 41 stundas ir neklātiene).. Praktiskie darbi: 95 stundas (no kurām 63 stundas ir neklātiene).

Mācību maksa vienam dalībniekam

Kopējā mācību maksa ir 512,00 EUR. Izmantojot VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” sniegto līdzfinansējumu, 90% (460,80 EUR) tiek segti no projekta finanšu līdzekļiem un 10% (51,20 EUR) sedz pats nodarbinātais.

Izglītības programmas īstenošanas periods

Nodarbības notiek vienu (trešdienās) vai divas (pirmdienās, ceturtdienās vai otrdienās, piektdienās) reizes nedēļā. Provizoriskais nodarbību laiks 18.00 – 21.00 (4 akadēmiskās stundas). Izglītības programmas īstenošanas periods 8 nedēļas.

Sasniedzamais digitālo kompetenču līmenis

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais sasniedz digitālās kompetences (DigComp 2.1) 4. līmeni: spēj organizēt datu, informācijas un satura meklēšanu digitālajā vidē; uzrādīt to, kā piekļūt šiem datiem, informācijai un saturam, un navigēt starp tiem; organizēt personīgos meklēšanas paņēmienus.
Pieteikties

MĀCĪBU PROGRAMMA

Mācību priekšmeti

Pārbaudījuma veids

Stundu skaits

Klātiene

(kontaktstundas)

Neklātiene

Kopā

Teorija

Praktiskās mācības

Teorija

Praktiskās mācības

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Profesionālie mācību priekšmeti

3D printera uzbūve un sagatavošana darbam

Ieskaite

4

3

5

-

12

3D objektu modelēšana

Ieskaite

10

15

17

38

80

3D modeļa sagatavošana un izdruka

Ieskaite

3

5

7

9

24

3D printera izmantošana robottehnikā

Ieskaite

5

9

12

16

42

Noslēguma pārbaudījums

Ieskaite

2

-

-

-

2

Kopā

24

32

41

63

160

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:

  • Apgūs 3D printera uzbūvi. 
  • Iepazīsies ar 3D printera pielietošanas iespējām. 
  • Apgūs 3D modeļa veidošanas pamatus.
  • Apgūs G-Code sagatavošanas iespējas.
  • Pratīs veikt 3D objekta sagatavošanu izdrukai.
  • Pārzinās datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas.
  • Pārzinās materiāla pamatus.
  • Pārzinās 3D izdrukas procesa norisi.
  • Pratīs raksturot un izskaidrot 3D drukas veidus, to priekšrocības, trūkumus un populārākos pielietojumus.